13.10.09
pub.
Black tie, white noise na Nouss-Nouss.